Autosmart Mirror Image 1L

Autosmart
499 kr inkl. moms
Antal st
Art nr
3001

Mirror Image både polerar och ger en skyddande vaxyta i ett och samma arbetsmoment.

Produkten fungerar som en polish och oxidlösare, men har fortfarande snabbvaxets lätthet

att arbeta med. Mirror Image fläckar varken gummi eller plast. Produkten ger en hög finish.

Användningsområde: Bil, båt, husvagn, MC

Typ av lack: Alla

Skyddseffekt: Medium

Oxidborttagning: Medium

Repborttagning: Låg

Silikon: Ja

Slipmedel: Ja

 

Storlek: 1 L

 

Ladda ner:

Säkerhetsdatablad

 

Säkerhetsinformation:

En bild som visar clipart

Automatiskt genererad beskrivning

Varning

HÅLL OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Kan gör att man blir dåsig eller omtöcknad
  • Skadliga långtidseffekt för vattenlevande organismer

Säkerhetsåtgärder:

  • Undvik utsläpp i miljön
  • Undvik att andas in ångor.
  • Använd skyddshandskar
  • Vid inandning: Flytta personen till frisk luft och se att andningen underlättas

 

 

 

 

 

 

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00