Sonax Xtreme Spray & Seal 750 ml

Sonax
299 kr inkl. moms
149.5 kr inkl. moms
Antal st
Art nr
9940
2 i lager

En snabb och effektiv försegling av lack,kromglas och plast.

Spray på efter efter tvätt och skölj av. Ger en grym glans och avrinning.

 

Storlek : 750 ml

 

Ladda ner:

Säkerhetsdatablad

 

 

Säkerhetsinformation:

Varning!

HÅLL OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Brandfarlig vätska & ånga
  • Orsakar allvarlig ögonirritation.

Säkerhetsåtgärder:

  • Tvätta händerna noggrant efter hantering.
  • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
  • Rökning förbjuden.
  • Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd eller ansiktsskydd.
  • VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Avlägsna kontaktlinser, om det kan göras enkelt. Fortsätt att skölja. Om ögonirritation kvarstår, kontakta läkare.
  • Vid hudirritation, kontakta läkare.

 

 

Rekommenderade produkter

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00