Menzerna Super Heavy Cut 300 1L

Erbjudande
649 kr inkl. moms
486.75 kr inkl. moms
Antal st
Art nr
8567

Grovrubbing Super Heavy Cut 300, för mycket hårda och slitna lacker. 

Fördelar: Maximerad avverkning på kort tid, dammar minimalt och lättarbetad.

 

Klarar P1200 sliprepor med ull och P1500 med hård skumrondell,

 

Fri från silikon och fillers.

Avverkning: 10 av 10

Glans:  6 av 10. enl. uppgift från Menzerna.   


Storlek: 1L

 

Passar med Menzerna röd rondell eller ullrondell.

 

Säkerhetsblad finns att beställas.

 

Säkerhetsinformation:

En bild som visar clipart

Automatiskt genererad beskrivning

Fara

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Kan orsaka skador på det centrala nervsystemet genom lång eller upprepad exponering. Exponeringsväg: Inandning/inhalation
  • Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Säkerhetsåtgärder:

  • Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ånger/sprej.
  • Undvik utsläpp till miljön.
  • Sök läkarhjälp vid obehag.

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00