Degreaser Wet Tixo 5 l

399 kr inkl. moms
Antal st
Art nr
6008

Degreaser Wet Tixo är en mycket effektiv kallavfettning för alla typer av fordon.

Den fungerar lika bra på både våta och torra underlag. Den löser upp snabbt och

skonsamt upp olja, tjära, asfalt, vägsalt och annan smuts. 

 

Att den är tixotropisk innebär att den hänger kvar längre och inte torkar in som vanlig kallavfettning.

 

• Fungerar på våta underlag.

• Mycket effektiv och snabbverkande.

• Skonsam mot plast, gummi och packningar. 

 

Storlek: 5 l

 

Ladda ner:

Säkerhetsdatablad

 

 

Säkerhetsinformation:

En bild som visar ritning

Automatiskt genererad beskrivningEn bild som visar clipart

Automatiskt genererad beskrivning

Fara

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Orsakar allvarliga ögonirritation
  • Kan vara dödlig vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
  • Irriterar huden

Säkerhetsåtgärder:

  • Förvaras inlåst
  • Vid förtäring: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • Använd skyddshandskar/skyddskläder/skyddsglasögon
  • Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarhjälp.
  • Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00